เลย-ผบ.ร.8 จัดกำลังพลสนับสนุนการโรงพยาบาลสนาม เพื่อประชาชน  ฝ่าวิกฤติ COVID

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น สนองตอบนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในการดูแลพี่น้องประชาชน สั่งการให้หน่วยรองในพื้นที่จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะสนับสนุนส่วนราชการในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อประชาชน เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid – 19 อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระงานด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยงานสาธารณสุข
โดยทางด้านกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จังหวัดเลย พันโท ประดิษฐ์ พรมเรียน ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8 พัน 1 ) ได้สนองตอบนโยบาย ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 8 และกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 28 และหน่วยทหาร ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย และภาคเอกชน ช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนามจังหวัดเลย แห่งที่ 3 จำนวน 100 เตียง สถานที่ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส Covid – 19 อีกทั้งเป็นการช่วยลดภาระงานด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยงานสาธารณสุข และเป็นการใช้ศักยภาพของกองทัพ ในการดูแลช่วยเหลือประชาชน จากสถานการณ์วิกฤตการการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid – 19 ทั้งนี้กรมทหารราบที่ 8 และหน่วยรอง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเต็มขีดความสามารถในการดำเนินการยังคงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.8