พิธีส่งมอบบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ท่านพระครูวิมล ปัทมนันต์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้ โดยมี พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีกุลบุตร ผบ.ร้อยตชด.227 นายสุทิน ไชยวัฒน์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี ร.ต.สุวิตร กาคำผุย หัวหน้าชุด ชพส.2203 ร.ต.ศุภษร คำทวี หัวหน้าชุด ชบข.2201 นายชาติชาย คำโกน รองปลัดเทศบาล รักษาการปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลเทพวงศา นายสุรัตน์ จันทสาร กำนันตำบลเขมราฐ นายเกษมฉัตร ชูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา ผู้นำชุมชน อสม.มสป.และพี่น้องประชาชน ร่วมในพิธีการส่งมอบบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้ โดยพระครูวิมล ปัทมนันต์ เจ้าอาวาสวัดภูปัง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เปิดรับบริจาคเพื่อนำเงินก่อสร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้ ให้กับ นางคำ วงค์ษา บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งซวย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โดยบ้านที่ก่อสร้างมีขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร ใช้งบประมาณ 60,000 บาท และมีมูลนิธิเพื่อการช่วยเหลือและการแบ่งปัน ได้สร้างห้องน้ำ ให้อีก 1 หลัง โดยทีมงานสายบุญ นำโดยนายธนวัฒน์ เหม็งพานิช ฝ่ายรักษาความมั่นคง(ผรส.) ร่วมกับชาวบ้าน ร่วมกันเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างประมาณ 15 วัน จึงแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบบ้านพอเพียง เพื่อผู้ยากไร้ ในวันนี้เพื่อให้เป็นที่พักอยู่อาศัยต่อไป