(ชมคลิป)จังหวัดร้อยเอ็ดเปิด “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 “ แห่งที่ 3 รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มต่อเนื่อง

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 , นายเอกภาพ พลซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด , นายแพทย์ ปิติ ตั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด , นายอำเภอศรีสมเด็จ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ , ผู้แทน จาก กองพลทหารราบที่ 6 , ผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่ 6, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ , บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน , โรงพยาบาลจังหาร , โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามร้อยเอ็ด แห่งที่ 3 “ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 ณ กองพันเสนารักษ์ที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อใช้เป็นที่รองรับประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งกำลังทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษาพยาบาล โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด มีความห่วงใยพี่น้องชาวร้อยเอ็ด และพร้อมให้การต้อนรับกลับมารักษาพยาบาลที่จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ 100 เตียง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โรงพยาบาลศรีสมเด็จ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาช่วยเหลือดูแล และจะเริ่มรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป