ขอนแก่น(ชมคลิป)กองพลทหารม้าที่ 3 ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบ 101 ปี

ที่บริเวณลานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร  ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลตรี สมบัติ จินดาศรี ผู้บัญชาการ กองพลทหารม้าที่ 3  ค่ายเปรมติณสูลานนท์  เป็นผู้แทนพลโทธเนศ วงศ์ชะอุ่ม  แม่ทัพภาคที่ 2  ประธาน

นำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 2 ประกอบด้วยกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์-กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย –หัวหน้าหน่วยงาน-รัฐวิสาหกิจ-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ 

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี  และเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2406 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ทรงมีความห่วงใยในความเจ็บไข้ได้ป่วยของราษฎร และทหารเป็นอย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราช  ซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย  และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ ขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้           

นอกจากนี้ พระองค์ยังมีพระราชดำริ จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงเป็นศูนย์บรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย  และส่งเสริมสนับสนุนด้านการเมือง การปกครอง ด้านศาสนา การศึกษาและการทหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการถวายราชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน.