อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ออกรับซื้อไข่ไก่จากฟาร์ม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ของหน่วย ออกดำเนินการตามโครงการ “ หน่วยทหารจ่ายตลาด ช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจ ” โดยการเข้าซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่ฟาร์มของ นายสมพร วิชาวัน เกษตรกรตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้จัดซื้อไข่ไก่ เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับทหารกองประจำการของหน่วยได้รับประทาน จากการที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้ออกไปจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรกับเกษตรกรถึงฟาร์มนั้น ทำให้เจ้าของฟาร์มมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่หน่วยงานทหารได้เข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดซื้อไข่ไก่ ถึงฟาร์มเกษตรกรโดยตรง โดยหน่วยจะดำรงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13