ขอนแก่น(ชมคลิป)ชลประทานที่6ระดมเครื่องจักรขุดเปิดทางน้ำ ผันน้ำเข้าอ่างหนองกรองแก้ว สำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งให้มากที่สุด

ชาวอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นเฮ!! หลังชป.6 ระดมเครื่องจักรขุดเปิดทางน้ำ ผันน้ำเข้าอ่างฯหนองกรองแก้ว สำรองน้ำไว้ใช้หน้าแล้งให้มากที่สุด

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ในช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ประกอบกับในช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่อีสานกลางทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด) สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้บริหารจัดการน้ำโดยเน้นการเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้อาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำ เน้นการเก็บกักและระบายน้ำผันเข้าไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงและแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากที่สุด
สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 14 แห่ง ความจุเก็บกักรวม 105.88 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 95 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ที่ผ่านมาสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทั้ง 5 จังหวัด กำหนดแผนการบริหารจัดการน้ำ โดยเน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนนี้ให้ได้มากที่สุด โดยอ่างฯ ที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อย ก็จะบริหารจัดการน้ำโดยใช้อาคารชลประทานระบายน้ำผันเข้าไปเก็บกักไว้ให้มากที่สุด อาทิ อ่างเก็บน้ำหนองกรองแก้ว อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนชนบทลงแม่น้ำชี จากนั้นได้นำเครื่องจักรเข้าไปขุดเปิดทางน้ำ เพื่อชักน้ำเข้ามาเก็บกักที่หนองกรองแก้ว จากเดิมที่มีปริมาณน้ำเพียง 20% ปัจจุบันมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 50% จากความจุเก็บกัก 13.59 ล้าน ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้น้ำส่วนหนึ่งจะถูกผันเข้าไปเก็บกักไว้ที่กุดละว้า คาดว่าจะสามารถเติมน้ำให้อ่างฯ ได้ประมาณ 10 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะส่งผลดีทำให้ในฤดูแล้งหน้าพื้นที่อำเภอชนบท จะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างไม่ขาดแคลน

งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์