กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เริ่มแล้วประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะสุดยิ่งใหญ่


ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16 หลังวันอกพรรษา 1 สัปดาห์ งานประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชิงขาภูสิงห์ อำเภอหัสขันธ์ เริ่มขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่ กลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน กว่า 1,300 คน แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองและแพรวา จัดริ้วขบวนรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดการจัดงาน 7 วัน 7 คืน
ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์ เชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายประยงค์ โมคภา รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีสักการะพระประชาชนบาล และมหกรรมสินค้าโอทอปของดีกาฬสินธุ์ โดยมีพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า พิธีสักการะพระประชาชนบาล และมหกรรมสินค้าโอทอปของดีกาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมหนึ่งในประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาว อ.สหัสขันธ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นที่บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อความเป็นสิริมงคลของงาน ตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนทุกคนที่มาร่วมในงาน จึงได้จัดพิธีสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองคนแรกของเมืองสหัสขันธ์ โดยขบวนนางรำจากกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ใน 85หมู่บ้าน จาก 8 ตำบล ใน อ.สหัสขันธ์ จำนวนกว่า 1,300 คน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าพื้นเมืองและแพรวา ตั้งริ้วขบวนรำบวงสรวงอย่างสวยงาม ซึ่งบทเพลงที่ใช้ในการรำสักการะครั้งนี้ ได้ประพันธ์และเรียบเรียงเพลง โดยชาวอ.สหัสขันธ์ เพื่อแสดงกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษ และขอให้การจัดงานประเพณีปีนี้สำเร็จผลลุล่วงด้วยดี
ด้านพระครูสิริพัฒนนิเทศก์ รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์ ประธานคณะสงฆ์วัดไตรภูมิ – วัดพุทธาวาสภูสิงห์ กล่าวว่า ในส่วนของการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนั้น จัดขึ้นเป็นงานประจำปีหลังวันออกพรรษา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 16 และปีนี้ถือเป็นปีแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ 7 วัน 7 คืน ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทำบุญ เช่น ปฏิบัติธรรม บริจาคปัจจัยไทยทาน ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำปัจจัยถวายวัดและช่วยเหลือชาวบ้านที่ฐานะยากจน ตลอดจนให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ที่เดินทางมาทำบุญ มีโอกาสท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆของอ.สหัสขันธ์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวอำเภอหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิตภูค่าว สะพานเทพสุดา แหลมโนนวิเศษ เป็นต้น
ขณะที่นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดโซนจำหน่ายสินค้าของดีกาฬสินธุ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 3-5 ดาว จากกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการภายใน จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอและเครือข่ายจากต่างจังหวัดอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งประเภทอาหารแปรรูป อาหารสด สินค้าที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว ในครัวเรือน และผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองมาจำหน่ายราคาประหยัด เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว หลังผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิด-19
อย่างไรก็ตาม ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-11 ตุลาคม 2563 โดยในส่วนของการตักบาตรเทโวโรหณะ จะมีขึ้นในวันที่ 10 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีขบวนเทวดา และนางฟ้า จากสรวงสวรรค์ นำคณะสงฆ์ถือบาตรเดินลงมาจากยอดเขาภูสิงห์ ทางบันไดสวรรค์ 654 ขั้น เป็นภาพที่อลังการ สวยงาม ประทับใจ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ประชาชน มารวมทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อร่วมกันต่อยอดพระพุทธศาสนา กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยพร้อมเพรียงกัน