พ่อเมืองศรีสะเกษ นำชาวพุทธทอดกฐินสามัคคีสืบสานประเพณีวัฒนธรรมโบราณ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดศิริวราวาส ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทย อ.กันทรลักษ์ โดยมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระมหาสนอง ขนุติธโร รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์ เจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส นำคณะสงฆ์ ร่วมกับ นพ.จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย นายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้ยอดกฐินที่นำทอดถวายในครั้งนี้ ได้ปัจจัยรวมทั้งสิ้น จำนวน 916,599 บาท เพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงศาสนสถานวัดศิริวราวาส เป็นแนวทางให้ชนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทย อ.กันทรลักษ์ สืบต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการวัดศิริวราวาส ยังได้จัดให้มีตลาดนัดสินค้า OTOP สินค้าการเกษตร ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ของโบราณนวัตกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ เพื่อแสดงและจำหน่ายให้แก่ผู้มาร่วมงานทอดกฐินสามัคคี 4 เผ่าไทยในครั้งนี้อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts