มุกดาหาร – กำชับเข้มงวดยาเสพติด แรงงานเถื่อนช่วงปีใหม่


มุกดาหาร – ผู้บังคับการกองบังคับการที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกรมทหารราบที่ 3 ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหาร ( นรข.เขตนครพนม ) พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และชมหน่วยเรือมุกดาหาร แม้กำลังพลน้อยแต่มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมายอดเยี่ยม กำชับเข้มงวดการลักลอบขนยาเสพติดและการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้า – ออก ทุกประเภทตามแนวชายแดน ตลอดจนแรงงานเถื่อนช่วงเทศกาลปีใหม่
31 12 64 ที่สถานีเรือมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกองบังคับการที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกรมทหารราบที่ 3 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยเรือมุกดาหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยมี นาวาเอก พรภิรมย์ ยศบุญ ผบ.นรข.เขตนครพนม และนาวาโท พิเชษฐ์ เมืองโคตร หัวหน้าสถานีเรือมุกดาหาร นำกำลังพล ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง สำหรับการเดินทางมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ ผู้บังคับการกองบังคับการที่ 1 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกรมทหารราบที่ 3 ได้กล่าวให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบสิ่งของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังได้กล่าวชมผลการปฏิบัติงานของหน่วยเรือมุกดาหาร แม้จะมีกำลังพลน้อยแต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง และได้ให้นโยบาย และกำชับเข้มงวดตามแนวชายแดน เพื่อสกัดกั้นยาเสพติด สินค้าเถื่อนที่ลักลอบนำเข้าและส่งออก จากประเทศเพื่อนบ้าน และสินค้าอื่น ๆ และสินค้าเกษตรที่จะทำให้กระทบเกษตรกรในประเทศให้ได้รับความเดือดร้อย ตลอดจนการลักลอบขนแรงงานงานเถื่อน
สำหรับหน่วยเรือมุกดาหาร ( นรข.เขตนครพนม ) ที่ผ่านมา มีผลงานการจับกุมคดีสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งยาเสพติด การลักลอบนำไม้พะยูงส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน จับกุมกระเทียมเถื่อนลักลอบนำเข้า และการลักลอบนำเข้า ส่งออก สิ่งของข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร