นครพนม – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เดินเท้าบุกแปลงปลูกข้าวโพดขาวปลอดสารพิษ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 เดินเท้าบุกแปลงปลูกข้าวโพดขาวปลอดสารพิษ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากพิษโควิด-19


กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอกอุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ อ.บ้านแพง จ.นครพนม จึงให้กองร้อยทหารพรานที่ 2108 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร ภายใต้โครงการของกองทัพบกเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรทั่วประเทศที่ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ตามโครงการ “ทหารอิ่มท้อง พี่น้องเกษตรกรอิ่มใจ” จากพี่น้องเกษตรกรจึงเดินเท้าบุกแปลงปลูกข้าวโพดขาว ของนาย สัญญา จันทร์เพ็ง อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ 9 บ.ท่าลาด ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากพิษโควิด-19 เป็นข้าวโพดขาวปลอดสารพิษ รวมเป็นเงิน 1,000 บาท เพื่อนำไปประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลของหน่วยได้รับประทาน ทางด้านนาย สัญญา จันทร์เพ็ง มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยให้การสนับสนุนช่วยซื้อผักของตน ทำให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21ที่ได้ให้การช่วยเหลือสร้างสังคมแห่งการให้และแบ่งปันน้ำใจแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยดีตลอดมา “เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”


ภาพ : ร้อย ทพ.2108 ฉก.ทพ.21
ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร