มุกดาหาร – ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ เยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565


มุกดาหาร – ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 ออกให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ แก่ประชาชน
31 12 64 ที่ศูนย์บริการน้ำมัน ปั๊ม ปตท.บ้านศูนย์ไหม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยไม่คิดค่าบริการ
นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชนเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่านรัฐมนตรี ท่านตรีนุช เทียนทอง ได้แจ้งมอบหมายขอให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงานในสังกัด ได้หาของขวัญปีใหม่มอบให้พี่น้องประชาชน
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา โดยท่านศึกษาธิการก็ดีมีของขวัญที่จะมอบให้กับประชาชน โครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน เป็นสิ่งที่ทางสถานศึกษาได้นำครู บุคลากรที่สำคัญคือ นักศึกษาที่เรียนอยู่ในแผนกช่างยนต์ ได้ออกมาให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนที่กลับบ้าน กลับภูมิลำเนา หรือไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ยานพาหนะที่ใช้เป็นสิ่งจำเป็นเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในส่วนนี้ทางอาชีวะศึกษา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จัดทำและมอบของขวัญเหล่านี้ โดยมีบริการทั่วประเทศ ถ้าหากเห็นป้ายให้แวะตรวจสอบสถาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ได้เลยทางอาชีวะจะบริการไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าตรวจสอบ ถ้าหากมีชำรุดเสียหาย หากมีอะไหล่ที่ตรงกันกับที่เตรียมมา ก็จะบริการฟรี เชิญชวนพี่น้องประชาชนใช้บริการได้ตลอด
ด้านนายมงคล คำยิ่งเจริญ ผู้มาใช้บริการ อายุ 74 บ้านเลขที่ 546 บ้านหนองหญ้าไซ ตำบลโพนทราย อำเภอมือง จังหวัดมุกดาหาร บอกว่า วันนี้ได้นำรถจักรยานยนต์มาตรวจสภาพหลายอย่าง เป็นโครงการที่ดีมาก ได้มาบริการประชาชน และให้เด็ก ๆ ได้มาฝึกงาน และเป็นโครงการที่ดีมากอยากให้มีตลอดไป
ทั้งนี้โครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถที่ใช้ในการเกษตร และบริการด้านอื่นๆ แก่ประชาชน ตามถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้ง บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น แก่ผู้เดินทางทั่วทุกจังหวัด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มุกดาหาร ดำเนินการโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยการให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ไฟแสงสว่าง ไฟเลี้ยว หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ โดยเจ้าของรถไม่ต้องจ่ายค่าแรง ซึ่งทั้ง 2 แห่ง มีครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวส. แผนกช่างยนต์ คอยให้บริการ ตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พาหนะอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง.
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร