เลย(ชมคลิป)พิธีฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน”

จังหวัดเลยจัดพิธีฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม “สวมผ้าไทย ปูสาด ใส่บาตรข้าวเหนียว เที่ยวงานประเพณีออกพรรษาที่เชียงคาน”
ที่บริเวณถนนชายโขงหน้าวัดศรีคุนเมือง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายมณฑล ชัยมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเลย นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวอำเภอเชียงคาน และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประกอบพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสักการะ (ขันหมากเบ็ง)พระประธานภายในพระอุโบสถ วัดศรีคุนเมือง และร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ใส่บาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์จำนวน 49 รูป จากคุ้มวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ภายในหอฉันวัดศรีคุนเมือง
การตักบาตรข้าวเหนียว ถือเป็นประเพณีปฏิบัติของชาวอำเภอเชียงคาน มากว่า 400 ปี เป็นการใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียว ส่วนกับข้าว ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัด (จังหัน) ซึ่งเป็นการตักบาตรที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง ที่แผ่อิทธิพลตั้งแต่อีสานจรดภาคเหนือ ซึ่งที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ยังปฏิบัติเช่นเดียวกันจนถึงปัจจุบัน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย