กาฬสินธุ์-จัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยววันดินโลกโคกหนองนา


จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ยกระดับหู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว “ฮักกาฬสินธุ์#2 ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีของดีบ้านฉัน” พร้อมบูรณาการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ จัดงานวันดินโลกโคกหนองนาโมเดล นำผลผลิตจำหน่าย ช่วยชาวบ้านมีรายได้หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ บ้านหัวแฮด ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร นายกสมาคมดินโลกและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นประธานจัดงานวันดินโลกโคก หนอง นา ครั้งที่ 1 โดยมีพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย เจ้าอาวาสวัดป่านาคำ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรม จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ เครือข่ายครอบครัวต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตโคกหนองนาโมเดล และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป ร่วมงาน พร้อมนำผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทีได้จากการพัฒนาภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์จากโคก หนองนา จัดบูธแสดงความสำเร็จ และจำหน่าย ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ทาง จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จัดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งเป็นการยกระดับหู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว โดยการจัดนิทรรศการแนะนำของดีจากหมู่บ้านโอทอปเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “ฮักกาฬสินธุ์#2 ชุมชนท่องเที่ยวนวัติวิถีของดีบ้านฉัน” โดยกำหนดจัดนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวขึ้น 4 ครั้ง ครั้งแรก 13-15 ธ.ค.64 ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 ธ.ค.64 ที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอนจาน ครั้งที่ 3 วันที่ 5-7 ม.ค.65 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ และครั้งที่ 4 ที่วันที่ 8-10 ม.ค.65 ที่ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน อ.คำม่วง
นายอุทัยกล่าวอีกว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้บูรณาการกับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ และเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการโคกหนองนาโมเดล และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอทอป จากหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีของดีบ้านฉัน จัดงานวันดินโลกโคกหนองนา เพื่อเห็นความสำคัญและการอยู่ร่วมระหว่างดิน น้ำ ป่า คน ตลอดจนการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรักษา สืบสาน ต่อยอด ตามพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10
ทั้งนี้ในปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับครัวเรือนพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนาโมเดล จำนวน 2,748 แปลง โดยการจัดงานวันดินโลกโคกหนองนาดังกล่าว ยังได้นำลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการ และผลิตจากภูมิปัญญา จากหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัติวิถีของดีบ้านฉัน ที่ได้รับรับการพัฒนาและยกระดับมาจัดแสดง และจำหน่าย เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยชาวบ้านให้มีรายได้ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19