ศรีสะเกษ-นอภ.ยางชุมน้อย สั่งเร่งซ่อมถนนเละเป็นโจ๊ก บรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน


จากกรณีชาวบ้านได้รับความเดือนร้อนจากสภาพถนนดินโคลน เป็นหลุมเป็นบ่อ พังเสียหายเละเป็นโจ๊ก มีน้ำท่วมขังตลอดทั้งสาย ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร สัญจรลำบาก บริเวณภายชุมชนหนองหิ่ง-หลุบบก บ้านยางชุมน้อย หมู่ที่ 3 ต.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนประมาณ 30-40 หลังคาเรือน นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางลัดไปยังหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงได้ รวมถึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะ “หอมแดง” ที่ขึ้นชื่อของ อ.ยางชุมน้อย ชาวบ้านจึงวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ก.ย. นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดย นายสุพร เปิดเผยว่า ถนนสายดังกล่าว ทางเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้บรรจุแผนงานโครงการถนนเส้นดังกล่าวไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และอยู่ในระหว่างการจัดสรรงบประมาณ และจะได้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร่งด่วน


ทั้งนี้กรณีปัญหาดังกล่าว เทศบาลตำบลยางชุมน้อย ได้มีการนำเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย พิจารณาใช้ทุนสำรองเงินสะสมของเทศบาลฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที แต่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เสียงส่วนใหญ่มีมติไม่อนุมัติให้ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหา แต่อย่างไรก็ตาม ตนได้กำชับให้เทศบาลตำบลยางชุมน้อย นำหินคลุกไปทำการซ่อมแซมในจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเร่งด่วนแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นในระหว่างรออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนงานโครงการต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน