หนองคาย(ชมคลิป)อำเภอโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดหนองคาย โดยอำเภอโพธิ์ตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อลดภาวะโลกร้อน สร้างระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ
วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น.ที่ บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำบก ป่าชุมชนบ้านภูพนังม่วง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาอำเภอโพธิ์ตาก ปลุกป่าท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
นายสมควร ใจซื่อ นายอำเภอโพธิ์ตาก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อำเภอโพธิ์ตากร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกตันไม้ถวายเป็นพระราชกุศล สร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศและลดภาวะโลกร้อน สร้างระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตเป็นการสนองพระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปาไม้และมีความภาคภูมิใจถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


สำหรับการปลูกป่าครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้จาก โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย จำนวน 1,000 ต้น

ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย