อุดรธานี – สุดารัตน์ นำไทยสร้างไทย เชิญชวนนักธุรกิจ “มาร่วมกันเปลี่ยนประเทศกับพรรคไทยสร้างไทย” เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยทุกคน

สุดารัตน์ นำไทยสร้างไทย เชิญชวนนักธุรกิจ “มาร่วมกันเปลี่ยนประเทศกับพรรคไทยสร้างไทย” เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนไทยทุกคน ในงาน “ฟังเสียงสร้างไทย” โดยได้ประชุมร่วมกับนักธุรกิจจากสภาอุตสาหกรรมและสภาหอการค้า จังหวัดอุดรธานี

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ประธานพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย ได้ร่วมประชุมกับนักธุรกิจ ทั้งจากสภาอุตสากรรม และสภาหอการค้ารวมทั้งนักธุรกิจรุ่นใหม่ของจังหวัดอุดรธานี

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ พูดถึงปัญหาของประเทศ ทั้งปัญหาความยากจน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งปัญหาการกดทับโอกาสของพี่น้องทั่วประเทศ ล้วนมีสาเหตุจากแนวคิดแบบอำนาจนิยม และรัฐราชการที่มองประชาชนเป็นลูกน้อง รวมทั้งกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากิน ของพี่น้องประชาชน และประเทศยังเต็มไปด้วยการทุจริตคอรัปชั่นในทุกระดับ

สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมด คืออุปสรรคที่ขัดขวางการทำมาหากินของผู้คน ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงนักธุรกิจ รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อปัญหาการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา คุณภาพชีวิต จนทำให้ประเทศไทยสูญเสียศักยภาพในการแข่งขัน จนตกชั้นจากการเป็นผู้นำของอาเซียน มาเป็นประเทศรั้งท้ายประเทศกลุ่มอาเซียนในทุกด้าน

จึงถึงเวลาที่เราต้อง “#เปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกัน” โดยเฉพาะนักธุรกิจไทยเป็นผู้มีศักยภาพสูง เป็นกลุ่มที่ประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด

“ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปลี่ยนประเทศ กับพรรคไทยสร้างไทย เพื่อสร้างเศรษฐกิจ และชีวิตที่ดีกว่าให้กับคนไทย ถึงเวลาที่พวกเราต้องผนึกกำลังกันเปลี่ยนประเทศ ขจัดสิ่งกดทับ เร่งสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน โดยเราต้องปลดปล่อย (Liberate) พี่น้องจากสิ่งกดทับ ทั้งกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจของประชาชนต้องถูกแขวนการใช้ไว้ 3-5 ปี และรัฐราชการที่กดทับ ด้วยการต้องเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการ ให้มองเห็นประชาชนเป็นหุ้นส่วนที่ต้องช่วยเกื้อกูลสนับสนุนประชาชน และผู้ประกอบการให้สามารถทำมาหากินได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งต้องสร้างพลังให้กับประชาชน (Empower) ช่วยกันสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงแหล่งทุน ความรู้ และตลาด” คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

โดยนักธุรกิจต่างเห็นด้วยกับแนวคิดของพรรคไทยสร้างไทยและฝากปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดร
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงแต่ขาดโอกาสจึงทำให้ไม่สามารถใช้ศักยภาพของนักธุรกิจ และศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ ในการสร้างรายได้และความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องชาวอุดรได้

โดยนายสุพันธุ์ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย ได้รับข้อเสนอ และจะมีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการนักธุรกิจในจังหวัดอุดรเพื่อทำแผนการสร้างเศรษฐกิจของอุดรให้แข็งแรงยั่งยืนร่วมกัน