ขอนแก่น(ชมคลิป)ถนนคนเดินเมืองชุมแพ เตรียมยกระดับสู่สากล เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดบริการถนนอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

ที่ปรึกษา รมช.สธ. พร้อมคณะเยี่ยมถนนคนเดินเมืองชุมแพ ขับเคลื่อนการจัดบริการถนนอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health)

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 18 ก.ย.63 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ ถนนคนเดินเมืองชุมแพหรือ Chumphae walking street ถนนสันติสุข1 ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อตรวจเยี่ยมเสริมพลังการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี ( Street Food Good Health ) มีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีมอบป้าย อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ Street Food Good Health โดยนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เป็นตัวแทนรับมอบ และป้ายอาหารสะอาด รสชาดอร่อย Clean Food Good Taste ป้ายเมนูชูสุขภาพ ให้กับร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ ซึ่งในวันนี้ได้เกิดพายุโนอึล ฝนตกทำให้ไม่สามารถเดินเยี่ยมชมถนนคนเดินเมืองชุมแพได้

สำหรับตลาดถนนคนเดินเมืองชุมแพหรือ Chumphae walking street “นายกสมเกียรติ” นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ได้มีแนวทางพัฒนาเมืองและกำหนด การใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเทศบาลเมือง ให้เป็นที่รู้จักส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอชุมแพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยได้มีสถานที่ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากทำให้เกิดการหมุนเวียนทางการเงินจากการค้าขาย เทศบาลเมืองชุมแพ จึงได้จัดทำโครงการถนนคนเดินขึ้นบริเวณถนนสันติสุข 1 ข้างสำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ เริ่มต้นจากแยกสามเหลี่ยมถนนมลิวรรณทางหลวง หมายเลข  12 ไปจนถึงหน้าโรงเรียนเทศบาล 1 ระยะทางกว่า 1 กม.เป็นถนนสายวัฒนธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ พ่อค้า แม่ค้า ได้นำสินค้า มาจำหน่าย ซึ่งเปิดโครงการมาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีผู้ค้ากว่า 600 ราย ที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้มาใช้บริการ