หนองคาย-โรงพยาบาลหนองคายจัดพิธีเปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา ผู้ป่วยใน 10 ชั้น

หนองคาย-โรงพยาบาลหนองคายจัดพิธีเปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา ผู้ป่วยใน 10 ชั้น งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 369 ล้านบาท
ณ อาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา โรงพยาบาลหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพระสิริปุณฺโณเมตตา โดยมีนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย กล่าวว่า โรงพยาบาลหนองคาย เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 350 เตียง มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,084 คน มีผู้มารับบริการผู้ป่วยนอกประมาณ 463,000 ครั้ง/ปี (1,800 ครั้ง/วัน) มีผู้ป่วยใน 30,466 ราย/ปี โรงพยาบาลหนองคายดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ “จะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพระดับชาติให้บริการสุขภาพรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ” โดยมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์และระบบบริการมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการขยายตัวของอาคารสถานที่มาโดยลำดับเช่นกัน
สำหรับอาคารพระสิริปุณโณเมตตาเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น สร้างขึ้นจากงบพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2562 ด้วยมูลค่าทั้งสิ้น 369,900,000 บาท อาคารหลังนี้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนอาคารหลังเก่า จำนวนหลายหลังที่กำลังจะหมดสภาพไป เนื่องจากความชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งานและใช้เป็นอาคารสำหรับดูแลผู้ป่วยใน ซึ่งประกอบไปด้วย หอผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยสามัญประเภทต่างๆหอผู้ป่วยวิกฤติเด็กอ่อน ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกรังสีวิทยา และแผนกพยาธิวิทยา เป็นต้น และทางโรงพยาบาลหนองคายจึงได้เร่งรัดจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในตัวอาคารให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้พร้อมใช้ในการเปิดให้บริการดังกล่าว แต่เนื่องจากงบประมาณที่กันไว้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ ดังนั้น ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในการดำเนินการดังกล่าวขึ้น และก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากประชาชนทุกภาคส่วน และธุรกิจ ห้างร้าน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย และเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ทางโรงพยาบาลหนองคายจะเปิดให้บริการอาคารพระสิริปุณโณเมตตา จึงได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น :ฤาษีลภ-วิชัย//จ.หนองคาย