บึงกาฬ เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ครั้งที่ 21 จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 12 ก.ย. 63 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย พร้อมด้วย นางแว่นฟ้า ทองศรี ภริยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ รอง ผวจ.บึงกาฬ หน.ส่วนราชการ หน่วยงาน กลุ่ม องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวบึงกาฬ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 21 ปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ก.ย. 63 ณ แม่น้ำโขง ถนนข้าวเม่าริมโขง เขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ประเภทเรือยาวใหญ่ทั่วไป 50-55 ฝีพาย. ประเภทเรือยาวใหญ่ภายในจังหวัด 50-55 ฝีพาย, ประเภทเรือยาวทั่วไป 20-25 ฝีพาย, ประเภทเรือยาวในจังหวัด 20-25 ฝีพาย และประเภทเรือยาวมิตรภาพไทย-ลาว-เวียดนาม นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า สินค้าชุมชน สินค้าจากโรงงาน ถนนอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และอื่นๆ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมงานโดยทั่วกัน