เลย (ชมคลิป) พ่อเมืองเลย นำชาวบ้านลงแขกดำนา “เข้าพรรษาปีนี้ เอามื้อสามัคคี วิถีไทเลย” ร่วมอนุรักษ์วิถีไทเลย

พ่อเมืองเลย นำชาวบ้านลงแขกดำนา “เข้าพรรษาปีนี้ เอามื้อสามัคคี วิถีไทเลย” ร่วมอนุรักษ์วิถีไทเลย
วันที่ 2 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณแปลงนาของนางทองใบ ดีบุรี บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกิตติคุณ บุตรคุณ ปลัดจังหวัดเลย นายพยุง เหล็กดี นายอำเภอเมืองเลย หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องชาวอำเภอเมืองเลย ร่วมกันลงแขกดำนา ภายใต้โครงการ “เข้าพรรษาปีนี้ เอามื้อสามัคคี วิถีไทเลย” (ดำนาเข้าพรรษา) ฤดูกาลทำนาปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกร ที่บริเวณแปลงนาของนางทองใบ ดีบุรี บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จากนั้น ได้ปล่อยปลาในแปลงนาข้าวของพี่น้องเกษตรกร เป็นการช่วยกำจัดวัชพืชและแมลงในแปลงนา ทั้งยังช่วยให้อินทรีย์สารต่าง ๆ สลายตัวได้ง่าย สร้างระบบนิเวศช่วยให้ดินมีความสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มปุ๋ยในดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์ ได้จัดทำโครงการเข้าพรรษาปีนี้ เอามื้อสามัคคี วิถีไทเลย (ดำนาเข้าพรรษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านลงแขกดำนา ในช่วงฤดูเพาะปลูกข้าวของพี่น้องเกษตรกรชาวนา ถือเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย
ทั้งนี้ ประเพณีลงแขกดำนาแต่โบราณนั้น นอกจากจะทำให้เกิดวัฒนธรรมของแต่ละพื้นบ้านแล้ว แต่ละพื้นที่อาจมีการขับร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ หรือการจัดเตรียมข้าวปลา-อาหาร และอาหารคาวหวาน เอาไว้เลี้ยงเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาช่วยลงแขกดำนา เมื่อลงแขกเสร็จ ก็มักจะเวียนกันไปช่วยลงแขกในแปลงนาอื่นของเพื่อนบ้าน จนสิ้นสุดของฤดูการทำนาในช่วงนั้น ๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย