เสวนาวิชาการ “ลอยกระทง มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รองอธิการบดี กล่าวเปิดการแถลงข่าว และเสวนาวิชาการ “ลอยกระทง มรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย” อนุรักษ์สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วย Soft Power ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี , เทศบาลนครอุดรธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และสมาคมผู้ประกอบอาชีพหมอลำ โดยมี นายประยูร นารี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี , นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ,นางระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ,นางเยาวดี วงษ์สันต์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ข้าราชการบำนาญ และดำเนินการเสวนาโดย นายเกียรติพงศ์ ตระการจันทร์
ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทง เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อสายน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันงดงาม เพื่อร่วมกันรักษา สืบสาน ประเพณีลอยกระทง ให้คงคุณค่าความเป็นไทย ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเพณีลอยกระทงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็น Soft Power เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการลอยกระทงแบบลดภาระสิ่งแวดล้อมด้วย BCG และ Green Economy อีกทั้งยังสามารถรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “แต่งไทย ไปลอยกระทง” เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น เป็นการแสดงเอกลักษณ์การแต่งกายของท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอีกด้วย
สำหรับ การจัดงาน “ลอยกระทงอุดรธานี สืบวิถีแห่งศรัทธา 2566” จัดระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญพระอุปคุต เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ขอพรโชคลาภ , ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน หมอลำกลอนพื้นบ้าน / วงโปงลางนาคาคำชะโนด โรงเรียนบ้านดุงวิทยา , ลอยกระทง แต่งแก้เสียเคราะห์ตามคติอีสาน , ช็อป ชิม อาหารพื้นถิ่น สินค้าทางวัฒนธรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย ได้ทำ ได้ดู ได้มู ได้กิน ได้เที่ยว และแต่งไทยไปลอยกระทง ลุ้นรับตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ อุดรธานี-กรุงเทพฯ และกระเป๋าเดินทางสุดพิเศษ จาก ททท. อีกด้วย