ขอนแก่น-11ทีมโรงเรียนกีฬาร่วมแข่งขัน “กีฬาขอนแก่นคัพครั้งที่ 1” หลังคลายล๊อคโควิด19

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาขอนแก่นคัพครั้งที่ 1

นายพุฒิพงศ์  นากา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 1”  ประจำปี 2563  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และ ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ

จากสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้มีการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้รายการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ในประเทศ ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ต้องเลื่อนไปจัดการแข่งขันใน ปี พ.ศ. 2564 และต่อมาเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีมาตรการผ่อนปรนและอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ  ครั้งที่ 1”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา ได้พัฒนาทักษะและพัฒนาตนเอง เพื่อเปิดโอกาส  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ต่อไป และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ จากการแข่งขันทดแทนรายการต่าง ๆ ที่งดจัดการแข่งขัน ในช่วงสถานการณ์  COVID-19

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้   มีการจัดการแข่งขันในกีฬาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 7  ชนิดกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอลหญิง แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563  ฟุตบอลชาย  แข่งขันในระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2563  กรีฑา  แข่งขันในระหว่างวันที่ 26 – 27  กันยายน 2563  เซปักตะกร้อ  แข่งขันในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2563  มวยสากลสมัครเล่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2563 มวยไทยสมัครเล่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14  ตุลาคม 2563 และแฮนด์บอล  แข่งขันในระหว่างวันที่ 17 -20 ตุลาคม 2563

และในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563 นี้ เป็นการแข่งขันในชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง  โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ทีม ดังนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  BRU บุรีราษฎร์ อะคาเดมี   โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น