ขอนแก่น-11ทีมโรงเรียนกีฬาร่วมแข่งขัน “กีฬาขอนแก่นคัพครั้งที่ 1” หลังคลายล๊อคโควิด19

ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์  เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาขอนแก่นคัพครั้งที่ 1

นายพุฒิพงศ์  นากา  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานในนามประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ ครั้งที่ 1”  ประจำปี 2563  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และ ส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาในรายการต่างๆ

จากสถานการณ์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ได้มีการระบาดของโรคโควิด – 19 ทำให้รายการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ในประเทศ ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้ ต้องเลื่อนไปจัดการแข่งขันใน ปี พ.ศ. 2564 และต่อมาเมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีมาตรการผ่อนปรนและอนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาได้  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันมหกรรมกีฬา “กีฬาขอนแก่นคัพ  ครั้งที่ 1”  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬา ได้พัฒนาทักษะและพัฒนาตนเอง เพื่อเปิดโอกาส  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ต่อไป และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชนได้รับประสบการณ์ จากการแข่งขันทดแทนรายการต่าง ๆ ที่งดจัดการแข่งขัน ในช่วงสถานการณ์  COVID-19

สำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้   มีการจัดการแข่งขันในกีฬาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 7  ชนิดกีฬา  ได้แก่ ฟุตบอลหญิง แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563  ฟุตบอลชาย  แข่งขันในระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2563  กรีฑา  แข่งขันในระหว่างวันที่ 26 – 27  กันยายน 2563  เซปักตะกร้อ  แข่งขันในระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2563  มวยสากลสมัครเล่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2563 มวยไทยสมัครเล่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 10 – 14  ตุลาคม 2563 และแฮนด์บอล  แข่งขันในระหว่างวันที่ 17 -20 ตุลาคม 2563

และในระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2563 นี้ เป็นการแข่งขันในชนิดกีฬาฟุตบอลหญิง  โดยแบ่งเป็นรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 11 ทีม ดังนี้ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา  BRU บุรีราษฎร์ อะคาเดมี   โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม   และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

Related posts