ม.ขอนแก่น ประชุมวิชาการ เรื่อง AI for Education ระบบออนไลน์

เมื่อเร็วๆนี้ ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ ไมตรีอินทรประสิทธิ์ รองอธิการบดีและสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง AI for Education.. โดยท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ดร ณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธานเปิดและปาฐกถานำการประชุม 31สค 2563ณ สถบันพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน&
การประชุมนี้ มีผู้เข้าประชุม 370คน จากหลายประเทศ ในระบบออนไลน์โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากเกาหลี ญี่ปุ่ นและชิลี ได้รับเกียรติจากรศไมตรี อินทรประสิทธิ์ ช่วยแปลในภาคภาษาไทย