(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัว เปิดงาน 100 ปี วิถีชุมชนคนโคกล่าม ดีเดย์เปิดตัวเจดีย์รัตนมงคล มูลค่าร่วม 15 ล้านตอบโจทก์ยุทธศาสตร์จังหวัดหนองบัวลำภู “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”ด้วยกิจกรรม 3 ธ.


วันนี้(24 กพ.64) ที่วัดสุวนาราม บ้านโคกล่าม ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมประเพณี 100 ปี วิถีชุมชนคนโคกล่าม เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา วันมาฆบูชา พร้อมเปิดตัวเจดีย์รัตนมงคล ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ทรงคุณค่า วิจิตรพิสดาร มูลค่า ร่วม 15 ล้านบาท โดยมีพระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนั้นยังมี ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภา อบจ.หนองบัวลำภู
พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู(ท) นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวอรพันธ์ ประเสริฐศักดิ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง พ่อค้าคหบดี ผู้บริหารสถานศึกษา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู และอำเภอศรีบุญเรือง กว่า 300 คนเข้าร่วมกิจกรรม
นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก กล่าวว่าด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ตระหนักและเห็นความสำคัญของวิถีชุมชน จึงร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และชาวบ้านโคกล่าม ร่วมกันจัดงานส่งเสริมประเพณี 100 ปีวิถีชุมชนคนโคกล่าม ขึ้นเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และคนทั่วโลกได้เดินทางเข้ามากราบสักการะพระประธานภายในเจดีย์รัตนมงคล
ซึ่งเป็นพลอยหยกสีขาว ภายในเจดีย์รัตนมงคล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์อีกมากมาย นอกจากนั้นยังเป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่าวิจิตรพิสดาร สวยงามมูลค่า ร่วม 15 ล้านบาท เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิม พร้อมเป็นการ “ปลุกวิถีวัฒนธรรม” ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
โดยได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดอัตลักษณ์และวิธีชุมชน เกิดเป็นนวัตกรรมจากองค์ความรู้สู่การพัฒนา อันเป็นการสนองยุทธศาสตร์”หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ภายใต้กิจกรรมที่ก่อให้เกิด 3 ธ.คือธรรมะ ธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมการบวงสรวงเจดีย์รัตนมงคล พิธีทอดผ้าป่าลอยฟ้าสามัคคี 100 ปี วิถีชุมชนคนโคกล่าม พิธีเปิดถนนคอนกรีตรวมใจไทบ้านโคกล่าม และการปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ศกนี้
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา 1,250 รูปที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายว่า” ละเว้นการทำความชั่วทุกชนิด ทำแต่ความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส”ซึ่งเป็นทั้งหลักการและข้อปฏิบัติที่สังคมควรนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั่วโลกสืบไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู