หนองคาย(ชมคลิป)กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลงใจกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบผ้าห่มบรรเทาความหนาวพื้นที่อำเภอท่าบ่อ


เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.63 ที่ ศาลาประชาคมบ้านกองนาง หมู่ 11 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พลตรี ศุรพงษ์ ชำนิยันต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (รอง ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.) พร้อมด้วย พันเอก เสกสรร โพทิพยวงศ์ ผช.ผอ.ศปป.2 กอ.รมน., พันเอก รัชกฤต แดงไธสง รองเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 สย.1 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลกองนาง และ ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยมี นางถนอม สมศรี ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลกองนาง, นายแสงเพชร โพธิรัตน์ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลโพนสา พร้อมกรรมการกองทุนแม่ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับทราบปัญหาและมอบนโยบายในการบริหารงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดและแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองซึ่งอาจนำเชื้อไวรัสโควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศ พื้นที่ทั้งสองตำบลมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดจำนวนมาก โดยมีการ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างจริงจัง จากนั้นได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นในพื้นที่อำเภอท่าบ่อ :ฤาษีลภ-อภิชาติ//จ.หนองคาย