ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.8 ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ร.8 พัน.2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วันนี้ (17 ส.ค.63) ณ ที่ตั้งโครงการศูนย์การเรียนรู้ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น คุณพัชราวดี สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.8 พร้อมคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านของหน่วย ร.8 พัน 2 ค่ายมหาศักดิพลเสพ โดยมี พ.ท.อุเทน จีนทองหลาง ผบ.ร.8พัน.2 คุณเมทินี จีนทองหลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.8 พัน.2 พร้อมคณะนายทหาร และแม่บ้านกำลังพล ร.8 พัน.2 ให้การต้อนรับ

ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย รับฟังการบรรยายผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา เยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้ ร.8 พัน 2 และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน อาทิ น้ำยาล้างจาน น้ำปลาร้าต้มสุก ขนมดอกจอก ท้องม้วน ปลาท่องโก๋สเปน ถุงผ้าด้ายทักใส่แก้วเยติ การสกรีนเสื้อ เป็นต้น โอกาสนี้ คุณพัชราวดี สวนแก้ว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ร.8 ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกด้วย