อำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (17 ส.ค.63) ที่ พื้นที่บริเวณวัดป่าหนองจาน หมู่ที่ 11 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสมบัติ สุภศร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการปลูกป่าฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร ที่เสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์มาเป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อร่วมกันถวายความจงรักภักดีและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า และสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดมา