ทั่วไทย(ชมคลิป)“เอกการชงหวาน” ออมสิน-เอสเอ็มอี พร้อมให้นักกีฬาอาชีพกู้ฉลุยเราไม่ทิ้งกัน

“เอกการชงหวาน” ออมสิน-เอสเอ็มอี พร้อมให้นักกีฬาอาชีพกู้ฉลุยเราไม่ทิ้งกัน หลังถกร่วมอนุกรรมาธิการกีฬาเยี่ยวยาโควิด-19

รัฐสภา-เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) การประชุมอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมอบหมายให้ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานอนุคณะกรรมาธิการติดตามผลกระทบทางด้านการกีฬาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 3 มีนายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม,นายเกรียงไกร นาควะรี รองประธานอนุกรรมาธิการฯ ,นายวิกรม เตชะธีวาวัฒน์ อนุกรรมาธิการฯพร้อมที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ ร่วมประชุม

การประชุมยังคงติดตามหาทางช่วยเหลือนักกีฬาและผู้ประกอบการทางด้านกีฬา ซึ่งครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารธนาคาร ประกอบด้วย นายสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผอ.การฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน ,นายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย,นายพรชัย จิระโสภณ รอง ผอ.ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังมี นายสรยุทธ์ น้อยเกษม อาจารย์ภาควิชาการจัดการการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วย ดร.ชัย นิมากร เข้าร่วมชี้แจงและอธิบายถึงแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬา บรรยากาศการประชุมภายหลังจากเปิดประชุม ส.ส.ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้ นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯดำเนินการประชุมแทน ซึ่งที่ประชุมใช้เวลานานกว่าสองชั่วโมง ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ ที่ปรึกษาได้สลับกันซักถามและเน้นไปที่การช่วยเหลือเพื่อหาช่องทางในเรื่องของสินเชื่อจากธนาคาร และเปิดโอกาสให้นักกีฬาและผู้ประกอบการทางการกีฬา โดยทั้งสองธนาคารฯ ให้ความเห็นในการกู้เงินในรายการช่วยเหลือที่เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้นักกีฬาอาชีพและ ผู้มีอาชีพทางกีฬาเข้ากู้ได้ในวงเงินเริ่มต้นที่ 50,000 บาท

นายสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ ผอ.การฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ภายการปล่อนสินเชื่อขณะนี้ในส่วนของออมสิน ต่อสถานการการณ์การแพร่ระบาดได้ดำเนินการช่วยเหลือภายใต้แนวทางของรัฐบาล ซึ่งในส่วนการกู้เงินคงจำเป็นที่จะต้องมีการเดินบัญชีหรือเป็นนิติบุคคล แต่ในทางกลับกัน ธนาคารออมสิน ก็มีสินเชื่อส่วนบุคคลรายละ 50,000 บาท ให้กับประชาชนทั่วไปอยู่แล้ว ซึ่งในส่วนของอาชีพนักกีฬา ก็สามารถยื่นกู้เงินได้ แต่ที่ผ่านมาคงไม่เข้าใจว่าทางธนาคารออมสิน ก็มีช่องทางนี้เช่นกัน ดังนั้นการกู้เงินในส่วนของนักกีฬาไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องเข้ามาติดต่อสอบถามซึ่งหากเข้าเงื่อนไขก็จะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ทันที
“สำหรับในรายใหญ่ของกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านกีฬา เชื่อว่าผู้ประกอบการจะมีความเข้าใจในรายละเอียดที่ว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือมีแนวทางในการหารายได้ในอนาคตที่ชัดเจน เช่นในกลุ่มงานอีเว้นเป็นต้น”

เช่นเดียวกับนายชาตรี เวทสรณสุธี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ซึ่งยอมรับว่า ธนาคาร sme ก็มีช่องทางที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีรูปแบบนิติบุคคลเป็นหลัก ซึ่งหากในส่วนของผู้ประกอบการที่มีการเดินบัญชี ก็ยังสามารถติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือได้เช่นกัน

ส.ส.เอกการ ซื่อทรงธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การกู้เงินคงไม่ใช้เรื่องยากสำหรบประชาชนทั่วไป แต่สำหรับนักกีฬาคงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก แต่หลังจากที่ได้หารือร่วมกันทั้งสองธนาคารฯ ได้อธิบายถึงวิธีการกู้เงินที่สามารถปล่อยให้กับนักกีฬาได้ทันทีถือเป็นความก้าวหน้าในการติดตาม จึงขอให้ ทั้งสองธนาคารไม่ว่าจะเป็น ธนาคารออมสิน หรือธนาคาร sme ได้อธิบายแนวทางการกู้เงินสำหรับนักกีฬาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งอนุกรรมาธิการฯจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ นอกจากนี้ในส่วนของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้นำฝังการวางแผนในอนาคตให้กับนักกีฬาในการแก้ไขปัญหาผลกระทบในทางเศรษฐกิจต่อนักกีฬาต่อไป