เลย(ชมคลิป)องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประนุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 5 ส.ค.2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ ต. น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ผู้แทนจากอำเภอเมืองเลย เชียงคาน ปากชม นาด้วง ส่งมอบต่อให้กับ ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่จังหวัดเลย มี รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเลย ทรงพระมหากรุณาโปรดเกกล่าโปรดกระหม่อมให้ท่าน จิรายุ อิศรางกูร องคมนตรี เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย และรายงานสถานการณ์อุทกภัยในวันนี้
นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย บรรยายสรุป สถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดเลย ;ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนพายุโซนร้อน ซินลากู เคลื่อนขึ้นฝั่งที่เมืองวินห์ ประเทศเวียดนาม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาว และอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำเป็นลำดับ
อิทธิพลของพายุ ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก จ. เลย เกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก มีน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เอ่อท่วม ในพื้นที่จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 โดยมีรายงานปริมาณน้ำฝนพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.เชียงคาน จำนวน 3 ตำบล รวม 14 หมู่บ้าน 163 ครัวเรือน จำนวน 734 คน อ.ปากชม จำนวน 5 ตำบล รวม 38 หมู่บ้าน 450 หลังคาเรือน อ.นาด้วง จำนวน 3 ตำบล 9 หมู่บ้าน รวม 91 หลังคาเรือน และ อ.เมืองเลย ประชาชนได้รับผลกระทบ ประมาณ 500 หลังคาเรือน หนักสุดคือ ต.น้ำสวย มีบ้านเรือนที่ต้องซ่อมบำรุงมาก 70 หลัง ยุ้งข้าว 24 หลัง ยนต์โดยสาร 1 คันและจักรยานยนต์ 14 คันค้นหาได้มาทั้งหมดแต่ต้องซ่อมใหญ่ ส่วนเงิน 100,000 บาทของนายบุญไทย บุตรดา ผู้ใหญ่บ้านสูบ หมู่ 1 ที่จมน้ำไปกับตู้เก็บนั้นค้นหาได้ตู้คืนมา ส่วนเงินหายไปกับกระแสน้ำ เฉพาะ ต.น้ำสวยต้องใช้งบประมาณแก้ไขจำนวน 7 ล้านบาท ต้องใช้งบประมาณภัยพิบัติฉุกเฉินของทางจังหวัด 20 ล้านที่แจกให้อำเภอละ 500,000 บาท เข้าดำเนินการช่วยเหลือมีประชาชนจังหวัดเลยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ รวม 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน 1,204 ครัวเรือน
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 1,040 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบกับอุทกภัย จากนั้น ลงพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีก 10 ชุด แก่ผู้ประสบภัย เน้นให้ทางจังหวัดเลยเร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง คนชราและเด็ก พร้อมกับให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย ซึ่งพระบาทสมโพจะเจ่าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ ให้ตั้งโรงทานพระราชทานขึ้น ให้ราษฎรได้รับประทานอาหาที่สะอาด สด ถูกหลักอนามัย ให้ทางจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาพระราชทาน เร่งมให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านพักอาศัย ถนน พื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับความเสียหายโดยด่วน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย