อุบลราชธานี-พิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดแสงเกษม ไปยังวัดเมืองเดช

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ วัดแสงเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรกจากวัดแสงเกษม ไปยังวัดเมืองเดช หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเดช เพื่อทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมสักการะและร่วมอนุโมธนาบุญเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก โดยมี ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเดชอุดม ผู้บังคับกองร้อยตำสวจตระเวนชายแดนที่ 225 สัสดีอำเภอ เกษตรอำเภอเดชอุดม พัฒนาการอำเภอเดชอุดม รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเดชอุดม ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ผู้บริหารเทศบาลเมืองเดชอุดม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเดชอุดม ทายาทพระศรีสุระ เจ้าเมืองเดชอุดมคนแรก กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองเดชและประชาชนชาวเดชอุดมเข้าร่วมพิธี

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน