หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เชิญชวนใครมีครูในดวงใจส่งเข้ารับรางวัลของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564


รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้ทุ่มเทเสียสละตนจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์ และมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนสรรหาครูผ่านกลไกในระดับจังหวัด
ผู้สื่อข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับจังหวัดหนองบัวลำภู มีจำนวนครูที่จะส่งเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในส่วนกลางเพียง 1 คนเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับการเสนอชื่อคณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัด จะมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ครูที่ถูกเสนอชื่อเข้ามา 1ใน 5 เนื่องในวันครูปี 2564
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าด้วยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ.2564 (ประเทศไทย) ไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยสรุปสาระสำคัญคือ ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติ คือต้องมีสัญชาติไทย เป็นหรือเคยเป็นครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน หรือ อปท.เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์การสอนอยู่จนถึงวันประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ในกรณีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีชั่วโมงสอนในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง และไม่เป็นครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะคือ เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา
ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯในระดับจังหวัด จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน พย.63 สำหรับผู้ที่จะเสนอชื่อครูเข้ารับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรที่เป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ ศิษย์เก่าที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป อาจารย์ที่เคยสอนมาก่อน และ องค์กรภาครัฐและเอกชนตามประกาศ สำหรับห้วงกิจกรรมที่คณะกรรมการคัดเลือกฯระดับจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการในเบื้องต้นกำหนดให้มีการเสนอชื่อภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 หลังจากนั้นคณะกรรมการฯจะตรวจสอบคุณสมบัติและลงพื้นที่เชิงประจักษ์ต้นเดือน พฤศจิกายน 2563 สำหรับรางวัลที่จะได้รับการพิจารณาตัดสินจะได้รับรางวัล รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงอยากให้ทุกภาคส่วนที่มีคุณสมบัติในการเสนอชื่อเข้ามามีส่วนร่วมสรรหาครูผ่านช่องทางความร่วมมือของกลไกระดับจังหวัดที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพจ ไลน์ เฟสบุ๊ค วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน ในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 นี้ต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู