อุดรธานี(ชมคลิ)ชาวบ้านทองอินทร์ต้องการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านวอนฝ่ายเกี่ยวข้องหยุดเล่นวิชามารกล่าวหาผู้สมัครคู่แข่ง

ชาวบ้านร้องให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่างยุติธรรม หยุดเล่นวิชามารตัดสิทธิ์คู่แข่งทั้งที่ทำตามระเบียบกรมการปกครอง ก่อนจะรวมตัวร้องปปช.กับผู้อยู่เบื้องหลัง

ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานี ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านทองอินทร์ ม.13 ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   ว่ามีการพยายามจะตัดสิทธิ์คู่แข่งการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยอ้างว่าผู้สมัครหมายเลข 1 ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านตามทะเบียนบ้าน ทั้งที่ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก อบต.เสอเพลอ เพื่อลงสมัครฯ

นายสมชาติ สาริโท อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 55 หมู่ 13 เผยว่า จากเดิมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 กำหนดเดิมในวันที่ 15 ก.ค.63ที่ต้องเลื่อนไปเนื่องจาก นายสมภาร แสงสี ผู้สมัคร หมายเลข 1 ได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าขาดคุณสมบัติจากเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอกุมภวาปี แต่ข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ย้อนแย้งกับความเป็นจริงที่ นายสมภารได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก อบต.เสอเพลอ เพื่อลงมาสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านเห็นว่าข้อกล่าวหาตามบันทึกของทางอำเภอกุมภวาปี ดังกล่าว ไม่เป็นธรรมเนื่องจากเป็นการเอื้อให้กับผู้สมัครหมายเลข 2 เพราะการสมัครผู้ใหญ่บ้าน มี 2 คน  2 เบอร์

จากข้อกล่าหาดังกล่าว นายสมภาร มีบ้าน 2 หลัง คือเลขที่ 168 ม.13 บ้านทองอินทร์ ซึ่งเป็นบ้านตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน และเป็นบ้านพักอาศัย ประกอบอาชีพการทำไร่ ทำสวน มีรถไถ มีหลักฐานอาชีพเป็นหลักแห่ง อยู่อาศัยบ้านเลขที่ดังกล่าวมานานหลาย  ส่วนบ้านเลขที่ 40 ม.5  ที่เป็นหมู่ที่ติดกันกับ ม.13 เป็นบ้านของมารดา ที่ป่วยติดเตียง  นายสมถาร ต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางไปดูแลมารดาบางครั้งก็ไม่ได้มานอนที่บ้าน เนื่องจากแม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ถือว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณมารดา

ดังนั้นในเมื่อทางอำเภอกุมภวาปี ได้มีหนังสือแจ้งว่านายสมภารขาดคุณสมบัตินั้น ชาวบ้านเป็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง เนื่องจากความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการให้มาลงสมัครผู้ใหญ่บ้านโดยการลาออกจาก อบต. มาแทนตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคนเดิมที่หมดวาระลงไป เมื่อมีคู่แข่งก็ไม่เป็นแปลกอะไร แต่อย่ามาหาวิธีไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลย เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการเลือกตั้ง ถ้าหากว่าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นอย่างไร ชาวบ้านพร้อมที่จะยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 2 หรือ เบอร์ 1 จึงอยากให้ทางอำเภอได้พิจารณาถึงความจริง และความต้องการของชาวบ้าน หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจำดำเนินการยื่นเรื่องต่อ ปปช.เพื่อเข้ามาตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องต่อไป