มรภ.ศรีสะเกษ เดินหน้าสืบค้นศิลปะวัฒนธรรมชนเผ่ากูย ถอดบทเรียนเป็นตำราเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายสิริมงคลรัตน์ วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอปรางค์กู่ รักษาราชการแทน นายอำเภอปรางค์กู่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) ผศ. ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ นายทนงศักดิ์ นรดี กำนันตำบลกู่ นำปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
ผศ.ดร.อาสนะ กล่าวว่า มรภ.ศรีสะเกษ ได้จัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ชาติพันธุ์กูยหรือกวยศรีสะเกษ เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบสานให้คนรุ่นหลังให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯได้ตระหนักและเห็นความสำคัญว่าศรีสะเกษเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของชาวศรีสะเกษ ทาง มรภ.ศรีสะเกษ จึงได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ โดยหมู่บ้าน/ชุมชนกู่ ได้ชูวัฒนธรรมการใช้ภาษา การแต่งกาย อาหารพื้นบ้านของชาวกูย การจักสานหมวกใบตาลและการทำไม้กวาด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ชาติพันธุ์กูยหรือกวยศรีสะเกษ
และหลังจากนั้นก็จะทำการถอดบทเรียนและเล่าให้นักศึกษาได้ฟังในรูปแบบของวีดีโอคลิปและเป็นตำราเป็นเอกสารไว้ประจำศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม มรภ.ศรีสะเกษ ซึ่งสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ มีวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายและอาหารพื้นบ้าน เพื่อเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษา นักเรียนและประชาชนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน