หนองบัวลำภู(ชมคลิป)กาชาดหนองบัวลำภู มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 7


วันนี้(29 ก.ค. 63)ที่เลขที่ 459 บ้านเหล่าโพธิ์ชัย หมู่ 2 ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายวัชรินทร์ สุตลาวดี ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นงคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายโชคชัย วัฒนกูล นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พ.ต.อ.ธนัช วิเสฏโฐ ผกก.สภ.เมืองหนองบัวลำภู นายคำกอง อามาตย์มนตรี นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายประมง ทัศดร ผจก.โรงงานน้ำแข็งสายฝนหนองบัวลำภู ร่วมในพิธี
จากนั้น นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบเงินสงเคราะห์ เครื่องอุปโภคบริโภค จักรยาน ให้กับ นางสาวไพบูรณ์ โยธานนท์ ราฎษรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และด้อยโอกาสไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สร้างความปลื้มปิติจนทุกคนในครอบครัวน้ำตาคลอเบ้า ด้วยน้ำใจจากกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และเทศบาลตำบลนามะเฟือง ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณ แรงงานในการก่อสร้างครั้งนี้
ด้าน นางปลื้มจิต จงศุภวิศาลกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย จึงได้จัดทำ โครงการสร้างบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 6 อำเภอ จำนวน 8 หลังโดยเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำญ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างบ้านกาชาดจำนวน 8 หลังๆละ 100,000 บาทรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 800,000 บาท(แปดแสนบาทถ้วน) สำหรับบ้านหหลังนี้นับเป็นหลังที่ 7 ในจำนวน 8 หลัง ส่วนหลังที่ 8 จะมอบให้กับราษฏษรที่ด้อยโอกาส มีที่อยู่ไม่มั่นคงและปลอดภัยรวมถึงประสบเคราะห์ในเร็วๆวันนี้

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู

Related posts