อุดรธานี – แข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 ศตวรรษราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 ศตวรรษราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และจัดหาทุนสนับสนุนด้านการศึกษา และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 น. ณ สนาม Royal Creek Golf and Resort นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิด การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 ศตวรรษราชภัฏอุดรธานี เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งจัดโดย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ศิษย์เก่า ผู้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกจังหวัดอุดรธานี และเป็นการจัดหาทุนสนับสนุน ด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร สมาคม ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้