หนองคาย -สสว. ชูระบบเอสอ็มอีโค้ชชิ่งออนไลน์ทั่วประเทศแก้ปัญหาธุรกิจเร่งด่วน เข้าถึงทุกบ้านด้วย www.thesmecoach.com


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ โรงแรมอมันตา อำเภอเมืองหนองคาย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนา “ปรับกลยุทธ์ช่องทางการขาย…สู้ภัยโควิด” โดยมี นางปิยะธิดา อังศุพันธ์ ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้มี นายจักรกฤษณ์ ธนวิรุฬห์ กรรมการผู้จัดการบริษัทอินโนแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ เป็นวิทยากร หัวข้อ “ปรับกลยุทธ์ช่องทางการขาย…สู้ภัยโควิด” มีนายวรงค์ ยมาภัย ผู้เชี่ยวชาญพัฒนา SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) แนะนำโครงการ ด้านนายวีระพงค์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว่า โครงการ Train the Coach ของ สสว ซึ่งได้เข้าสู่ระยะปีที่ 3 โดยมีสถาบันพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและนาดย่อม (ISMED) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการนั้น มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการรวบรวมคัดสรรโค้ชมืออาชีพจากทั่วประเทศ เสริมองค์ความรู้และทักษะ ให้มีขีดความสมารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนองแนวทางการพัฒนา SME 4.0 นอกจากนี้ ผู้ประกอการจะสามารถข้าถึงโค้ชแต่ละรายได้บนระบบออนไลน์ และเลือกคุณสมบัติของโค้ชที่มีความชำนาญตามที่ตนเองต้องการได้ ปัจจุบันมีโค้ชที่เข้าสู่โครงการนี้กว่า 3,502 ราย ประกอบด้วย โค้ชสายกลยุทธ์ ธุรกิจ จำนวน 2,676 ราย และ โค้ชสายเทคโนโลยี จำนวน 826 ราย กระจายไปหลายจังหวัดทั่วประเทศและมีสาขาความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ในการที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือวางกลยุทธ์ธุรกิจ


นายวีระพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีนี้ สสว. จะเร่งตอบสนองความต้องการแก้ปัญหาของผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้สามารถข้าถึงโค้ชมืออาชีพต่างๆ ได้ โดยแบ่งเป็นระบบจะมีตัวกรอง ดังนี้ ระดับคุณ ภาพที่วัดจากจำนวนดาวที่ได้รับจากผู้ประกอบการ การคัดเลือกประเภทความเชี่ยวชาญของโค้ช กระบวนการสื่อสารส่งผ่านชุดคำถาม-คำตอบ โดยผู้ประกอบการสามารถส่งภาพถ่ายสินค้า หรือแจ้งสภาพปัญหาของเครื่องจักร หรือสภาพขั้นตอนการทำงานให้แก่โค้ชโดยตรงได้ เพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้ และ ระบบอาจจะนำส่งต่อปัญหานี้ไปยังหน่วยงานเฉพาะด้านที่สามารถให้คำตอบได้ ซึ่ง สสว. ก็มีความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ ที่ร่วมกับทาง สสว. อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว


สำหรับบริการใหม่ที่จะแนะนำในปีนี้ เรียกว่า เอสเอ็มอีโค้ชซิ่ งออนไลน์ SMEcoachingon line โดยจะมีศูนย์ให้บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ของ สสว. ที่กระจายให้บริการอยู่ในทุกจังหวัด พร้อมจะสนับสนุนระบบงานนี้บนออฟไลน์ควบคู่กันไป และในปีนี้ทาง เอสเอ็มอีโค้ชจะทำ การโค้ชซิ่งที่จัหวัดนครศรีธรรมรช เมื่อวันที่ 21 กรกฎคม 2563 จังหวัดหนองคาย วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จังหวัดพะเยา วันที่ 6 สิงหาคม 2563 และจังหวัดเชียงราย วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีโค้ชเข้าร่วม 30 คน และมีผู้ประกอบการ 30 รายในกลุ่มธุรกิจเกษตรแปรรูป อาทิเช่น แปรรูปกล้วย แปรรูปสับปะรด แปรรูปปลานิล ซึ่ง สสว. คาดหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์ และโค้ชเองก็จะได้ภารกิจใน การเข้าไปปรับเปลี่ยน Transformation ให้แก่ ธุรกิจ สสว.เชื่อว่า SME ต้องเร่งสร้างภูมอคุ้มกันโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับโมเดลธุรกิจที่ทันกับยุค วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Nomal) ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างมาก และหาแนวทางฟื้นฟูและรักษาการเติบโตต่อไปในระยะยาว แนวทางการปรับตัวด้วยดิจิทัลดิสรัปชั่นจะเป็นอีกหนึ่งทางรอดและปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้ SME ไทยเปลี่ยนโฉมแนวทางธุรกิจของตนเอง นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด:ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย