ขอนแก่น-ชาวบ้านขามร่วมใจปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 24 ก.ค. 63 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม (อบต.) เป็นประธานเปิดโครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม โดยมี พันเอกรณชัย เวียงวงษ์ ผอ.นพค.42 สนภ.4 นทพ. นายพล รัตน์วงศ์สวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นายประพาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบลบ้านขาม สมาชิกสภาตำบลบ้านขาม ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง พี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้มีความจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีพ เพราะต้นไม้จะทำให้สิ่งแวดล้อมปรับสมดุลย ปัญหาฝนตกน้ำท่วม ฝนแล้ง อากาศแปรปรวน จะได้ลดน้อยและหายไปหากมีการปลูกป่าไม้ พร้อมดูแลรักษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะป่าไม้ชุมชนจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ตะหนักถึงการอยู่ร่วมกันของคนกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น และที่สำคัญคือการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ ที่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง โดยมีการปลูกต้นไม้กว่า 100 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการมอบธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่ทั้ง 16 หมู่บ้านนำไปประดับตามหมู่บ้านอีกด้วย.