ขอนแก่น(ชมคลิป)ชาวอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมปลูกป่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในสวนสัตว์ขอนแก่น

ชาวอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมปลูกป่าเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่สวนสัตว์ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายอนันต์ ปิ่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 นายพิชิต สมบัติมาก ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น นำจิตอาสาและประชาชน ร่วมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโต เป็นการแสดงความจงรักภักดี สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันทำความดีให้แก่ประเทศ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ประมาณ 200 คน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดทำโครงการปลูกและป้องกันไฟป่า โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจึงมีกำหนดดำเนินการระหว่างปี 2563-2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟูและมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่า ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัดและกรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมในส่วนของจังหวัดขอนแก่นที่จัดขึ้นที่สวนสัตว์ขอนแก่น เป็นการเปิดตัวโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการและ ประชาชนจิตอาสา ในพื้นรวม 200 คนทั้งนี้ต้นไม้ที่ปลูกนั้น ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นอินทนิล ต้นเสลา ต้นตะแบก ต้นพะยูง ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ต้นสะเดา และต้นประดู่ จำนวน 3,000 ต้น บนเนื้อที่ปลูกประมาณ 15 ไร่