หนองคาย-ททท.สำนักงานอุดรธานีนำเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของโรงแรม “Front Line” เดินทางทัศนศึกษาเพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก

นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรมนำเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของโรงแรม (Front Line) เดินทางทัศนศึกษา เพื่อสำรวจแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ ททท. สำนักงานอุดรธานี ตามแผนฟื้นฟู เยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวหลังวิกฤตไวรัสโควิท – 19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในพื้นที่ในการเตรียมการต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิท – 19 อีกทั้ง เตรียมพร้อมเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเสนอขายในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ


ในการนี้ ททท. สำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬกำหนดจัดกิจกรรมนำเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของโรงแรม Front Line รวมทั้งสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ จำนวนจังหวัดละ 20 คน เดินทางร่วมกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็น ๓ เส้นทาง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี (เส้นทางวัดเขาช่างชาด วัดภูตะเภาทอง บ้านผาสิงห์ บ้านโนนกอกและสวนตาลคู่) จังหวัดหนองคาย (เส้นทางวัดศรีชมภูองค์ตื้อ วัดอรัญบรรพต แพบางกอกน้อย สกายวอค์ลและถ้ำเพียงดิน) จังหวัดบึงกาฬ (เส้นทางวัดอาฮงศิลาวาส พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต เมล่อนฟาร์ม และบ้านสะง้อ)

Related posts