หนองคาย(ชมคลิป)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี กระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศอย่างสมดุล จัดกิจกรรม โครงการคิดถึงชุมชน… Local Culture


นางภาวนา ประจิตต์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานีได้จัดกิจกรรม Agent and Media FAM Trip ภายใต้โครงการคิดถึงชุมชน… Local Culture เพื่อกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศอย่างสมดุล โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวบึงกาฬ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย และสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวหนองคาย พร้อมทั้งสื่อมวลชน เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี เพื่อกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศอย่างสมดุล อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นใจ สร้างรายได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นการเติมโตของนักท่องเที่ยว ให้การท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง


สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวโครงการคิดถึงชุมชน… Local Culture นักท่องเที่ยวจะเยี่ยมชม ชุมชนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ชมการสาธิตทำอาหารชุมชน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงและมรดกโลกบ้านเขียง นั่งรถรางชมชุมชน ชิมข้าวปาด ชิมชาจากใบข่าที่สาม ชมการย้อมผ้าครามและปั้นหม้อเขียนสีลวดลายโบราณ และช่วงเย็นรับประทานอาหารพาแลง ก่อนเข้าที่พักโฮมสเตย์เชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง ส่วนวันที่ 2 คณะตื่นเช้าร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นเดินทางไป คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเพื่อกราบไหว้ขอพร ออกทางต่อไปยังชุมชนบ้านโนนกอก ชมการสาธิตการย้อมผ้าด้วยสีกลีบบัวที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านโนนกอก และ และไปไหว้พระที่วัดสระมณี เพื่อสักการะขอพร พระพุทธพิบูลธนาภิรมย์ องค์ประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดสระมณี รวมถึงขอพรจากพญานาคราช 4 ตระกูลรอบพระวิหาร