ชัยภูมิ(ชมคลิป)ผู้ตรวจฯ ศธ. สุดทึ่ง!! นร.มัธยมชัยภูมิ โชว์ผลงานเครื่องควบคุมน้ำอัตโนมัติ ผ่านแอพฯ มือถือ

ผู้ตรวจฯ ศธ. สุดทึ่ง!! นร.มัธยมชัยภูมิ โชว์ผลงานเครื่องควบคุมน้ำอัตโนมัติ ผ่านแอพฯ มือถือ ในการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ที่โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย ชัยภูมิ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาของจังหวัดชัยภูมิ ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ (สพม.30)วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา (สพป.ชย1)
โดยช่วงเช้า เมื่อเวลา ประมาณ 08.30 น. ได้ลงพื้นที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (ชัยภูมิ) พร้อมด้วย นางสาวมะลิวัน มาเหง่า รอง ผอ.สพม.30 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ นายปรีชา เคนชมภู ผอ.โรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย ชัยภูมิ ได้นำคณะผู้บริหารและครูผู้สอนเสนอสรุปรายงานการดำเนินการเปิดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว
ต่อมาผู้ตรวจฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียน ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ ได้นำผลงาน “เครื่องควบคุมน้ำอัตโนมัติระยะไกลผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือ” ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ครู-นักเรียน ชั้น ม.6/2 ได้ร่วมกันพัฒนานำมาสาธิตให้กับผู้ตรวจฯ ได้รับชมจนกระทั่งผู้ตรวจฯและคณะที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนื้ ถึงขนาดออกปากชื่นชมว่าเป็นการนำเทคโนโลยีที่ครูและนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้อย่างน่าประทับใจ และน่าสงเสริมต่อยอดต่อไป
ด้าน นายณัฐฐากร สินอำนวยผล หนึ่งในกลุ่มนักเรียนผู้จัดทำนวัตกรรมฯ ได้เผยว่า ตนได้รับศึกษาค้นคว้ากับทีมงาน โดยมีคุณครูให้คำปรึกษา จนสามารถใช้แอพพลิเคชั่นจากมือถือ สามารถควบคุมการจ่ายน้ำแบบอัตโนมัติ ซึ่งที่ผ่านมาได้นำผลงานไปติดตั้งให้ สวนเกษตรของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) เป็นผลสำเร็จ สามารถควบคุมการจ่ายน้ำระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ทางทีมงานยังได้พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานในสถานการณ์จริงให้มีประสิทธิภาพมากอย่างขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ ทางคณะครู-นักเรียนผู้จัดทำนวัตกรรมครั้งนี้ ยังได้รับการชื่นชมจากทางผู้ตรวจฯ ที่มีการพัฒนานำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้ตรวจราชการฯเอง ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนการสอน จึงมีความประทับใจในผลของคณะครู-นักเรียน ที่ได้ร่วมกันพัฒนาจนเกิดเป็นมรรคเป็นผลและเห็นสมควรให้มีการส่งเสริมต่อยอดต่อไป

ชาตรี ทวีนาท ขตว.ชัยภูมิ รายงาน