หนองบัวลำภู(ชมคลิป)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประกอบพิธีพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 25 แห่งวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “สมเด็จย่า”

น้อมรำลึกสมเด็จย่าฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯประกอบพิธีพวงมาลาดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 25 แห่งวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 กค.ที่ผ่านมา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ของปวงชนไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 กรกฏาคม 2538)

โดยมีนางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเ สพม.19 แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู คณะครู-นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองร่วมวางพวงมาลาดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู กล่าวว่าเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2538 นับจากวันนั้นถึงวันนี้ครบรอบ 25 ปีแห่งวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พสกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้หน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทรงมีพระคุณนับเป็นอเนกอนันต์ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

และเป็นพระมารดาอันประเสริฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึง 2พระองค์ ทรงห่วงใยในความเจ็บป่วย และความทุกข์ยากของประชาชนเสมอมา มีความสนพระทัยในกิจการด้านพยาบาล พระองค์ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา และพระราชทานพระนามของพระองค์ให้เป็นชื่อของวิทยาลัย ทรงห่วงใยสุขภาพเด็ก และผู้สูงอายุ ทุกชนทุกชั้น ทุกวัย ไม่ว่าผู้นั้นจะมีเชื้อชาติ หรือศาสนาใด ทรงเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขโดยถ้วนทั่ว ทรงเพียรพยายามนำทรัพยากรธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดิน ทรงช่วยยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ เปรียบได้ดังดวงประทีปที่โชติช่วง ให้ทั้งความอบอุ่นและความสว่างไสว แก่อาณาประชาราษฎร์ ทั่วทั้งประเทศ พระบุญญาธิการ พระคุณูปการ และพระคุณธรรมล้ำเลิศ เป็นที่ประจักษ์ แก่ชนทั้งหลาย ทั่วทั้งแผ่นดิน
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู