หนองคาย(ชมคลิป)วัดโพธิ์ชัย จัดพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป หลวงพ่อพระใส จำลองนำไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย


ที่ พระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธรูป หลวงพ่อพระใส จำลอง ขนาดหน้าตัก 72 ซม.เพื่อนำไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารพระสิริปุณโณเมตตา อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย โดยมีพระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายศัตภัทร สหัชพงษ์ ผู้จัดการร้านแหนมเนือง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีพระครูอมรธรรมโมภาส(หลวงปู่ชม โอภาโส) วัดสามัคคีพระเกจิชื่อดัง พระศรีวชิรโมลี รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระศรีญาณวงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆสิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย และคณะสงฆ์ในจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายสมัย ณ หนองคาย นายจิรศักดิ์ ศรีคชา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายแพทย์สุรกิจ ยศพล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวหนองคาย ร่วมในพิธีจำนวนมาก


การจัดสร้างพระพุทธรูป หลวงพ่อพระใส จำลอง ครั้งนี้เป็นดำริของพระธรรม มงคลรังษี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย ที่จะนำไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารพระสิริปุณโณเมตตา อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแทพย์ และประชาชนที่เข้าไปรักษาในโรงพยาบาลหนองคายได้กราบไหว้ บูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล


ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จะได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใส จำลองนำไปประดิษฐานที่ศาลาหลวงพ่อพระใส หน้าอาคารพระสิริปุณโณเมตตา อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลหนองคาย : ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย