ขอนแก่น เปิดตัว “Wash easy” ซักผ้าง่ายๆ ไร้เงินสด ลดความยุงยาก ด้วยแอปพลิเคชัน


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ก.ค.63 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.คุณัญญา ยุปาระมี และ นายปภวรินทร์ ศรีมีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอชอีซี่ จำกัด ร่วมกับ น.ส.อรพรรณ สุวรรณวิจิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านสื่อสารและบริการสังคม อุทยานวิทยาศาสตรื มข. ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “Wash easy” เครื่องซักผ้ายุค New Normal ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชั่น
น.ส.คุณัญญา ยุปาระมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอชอีซี่ จำกัด กล่าวว่า วอชอีซี่ เกิดจากแนวคิดในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 มข. ที่ต้องยอมรับว่าตนเองและเพื่อนๆประสบปัญหาอย่างมากคือในเวลาไปซักผ้าและไม่มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเครื่องใดที่ว่าง บางครั้งก็มีปัญหาเรื่องเหรียญที่ไม่พอในการซักผ้า จึงเกิดแนวความคิดในการที่จะทำอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไปในกลุ่มนักศึกษา หรือผู้ที่ประสบปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกัน ประกอบกับจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นการลดการสัมผัส การรอและการเว้นระยะห่างก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ จึงนำปัญหาดังกล่าวมาเป็นแนวคิดในการทำโครงการเพื่อหาทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอินโนเวชั่นหรือกลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนได้ข้อสรุปในการนำนวัตกรรมกล่องอุปกรณ์ ไอโอที ไปติดตั้งกับเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า นำร่องจากหอพักของตนเอง ซึ่งเครื่องไอโอที นี้นั้นผู้ใช้งานสามารถสั่งซักผ้า และจ่ายเงินค่าซักผ้าผ่านแอปพลิเคชัน ที่จัดทำขึ้น ซึ่งสามารถที่จะค้นหาเครื่องที่ใกล้ที่สุด ดูสถานะว่าเครื่องว่างหรือไม่ ทั้งยังคงจองคิวซักผ้าได้อีกด้วย
เมื่อปัญหามีเกิดขึ้นจึงกลายมาเป็นแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการนำนวัตกรรมอินโนเวชั่นมาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา มาขอรับคำแนะนำจากอุทยานวิทยาศาสตร์ จนกลายเป็นโครงการวอชอีซี่ นำเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งยังคงได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ในโครงการ GSB Smart SMEs Smart Startup อีกด้วย และวันนี้พวกเราจบการศึกษาแล้วจึงได้ตั้งบริษัท วอชอีซี่ จำกัด ขึ้นเพื่อต่อยอดการดำเนินงานดังกล่าว ในการนำกล่องไอโอที (IoT) มาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยที่เจ้าของเครื่องซักผ้านำเครื่องไปติดตั้ง ก็จะสามารถเช็คสถิติการซักผ้าของแต่ละเครื่อง ยอดเงินที่ได้รับของแต่ละเครื่อง ยอดเงินรวมทั้งหมด ขณะที่ผู้ที่ใช้งานก็คือลูกค้าที่สามรถใช้งานผ่านระบบแอพพลิเคชั่นดังกล่าวในการดูสถานะเครื่องว่าง การจองคิวซักผ้า การตรวจสอบเวลาในการซัก การตรวจสอบหาเครื่องซักผ้าที่ใกล้ที่สุด การจ่ายเงินผ่านระบบแอปพลิเคชัน รวมทั้งการแจ้งเตือนเวลาในการซักผ้า ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้และเจ้าของเครื่องนั้นสามารถลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการดูแลและติดตามสถานะของเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย
“วอชอีซี่ เตรียมที่จะขยายการให้บริการในรูปแบบของการบริการรับ-ส่งถึงบ้าน แบบเดลิเวอรี่ นำร่องในเขต มข.และโดยรอบ มข. เพื่อให้บริการกับลูกค้าผ่านระบบดังกล่าว ในราคาเริ่มต้นที่ 100 บาท ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการจัดระบบการให้บริการที่ควบคู่กับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ที่มีกำหนดให้บริการในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามสำหรับกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาคำแนะนำหรือการต่อยอดธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยแนวความคิดของตนเองมาผสานกับแนวทางและหลักการทางวิชาการ จนนำไปสู่ความสำเร็จสามารถเข้ารับบริการที่อุทานวิทยาศาสตร์ มข.ได้ทันทีและทุกวันอีกด้วย”น.ส.คุณัญญา ยุปาระมี กล่าว.