เลย(ชมคลิป)แก้ปัญหาราษฎรทั้ง 7 ราย บุกรุกที่ป่า 3,107 ไร่


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 ก.ค.2563 ที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.4 อ.ด่านซ้าย จ.เลย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) คณะกรรมการระดับจังหวัด ตามคำสั่ง กอ.รมน.จังหวัดเลย ที่ 53/2563 ลง 25 มี.ค.2563 เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุกรุกที่ดินของรัฐและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านน้ำพุ หมู่ 6 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย จำนวน 3,017 ไร่ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการคัดกรองราษฎรที่ทำกินในพื้นที่บุกรุก จำนวน 7 ราย พร้อมญาติกว่า 20 คน เข้ารับการชี้แจงแก้ปัญหาในครั้งนี้ ณ ที่ทำการหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย
โดยสรุปได้ว่า 1. กรณีพื้นที่ 600 ไร่ ที่ทางราชการดำเนินการปลูกป่าแล้ว ทางราชการมีความจำเป็นต้องขอคืนพื้นที่ หากผู้ได้รับผลกระทบไม่มีที่ดินทำกินแปลงอื่น ทางราชการยินดีจัดหาพื้นที่ชดเชยให้ 2. กรณีราษฎร 7 รายที่ถูกดำเนินคดีคือ ราษฎรทั้ง 7 ราย แจ้งว่า ไม่มีที่ดินทำกินแปลงอื่นทั้งในและนอกแปลงตรวจยึด 3,107ไร่ หากปรากฏว่ามีการตรวจพบในภายหลัง ยินดีให้ทางราชการดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด และ หากร่องรอยการทำประโยชน์ ตามภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี 2529 ถือว่าสมควรได้รับสิทธิทำกินตามกฎหมาย หากมีร่องรอยการทำประโยชน์ตามภาพถ่ายทางอากาศ เมื่อปี 2545 ถือว่าเคยใช้ประโยชน์ ในแปลงที่ดินมาก่อนการตรวจยึด เมื่อปี 2558 สมควรได้รับสิทธิอาศัยในเขตป่าสงวนฯ ตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งราษฎรทั้ง 7 ราย มีความเข้าใจ และยอมรับแนวทางคัดกรองของคณะกรรมการ ทุกประการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย