ทั่วไทย-กองทุนพัฒนากีฬาฯ ปัดเยียวยาโควิด19 อ้างขัดระเบียบ ขณะ กมธ.กีฬา แนะช่องช่วยเหลือด่วน

กมธ.กีฬาฯ จี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย-กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เร่งช่วยเหลือนักกีฬารับผลกระทบโควิด-19 แต่ไม่จบ เหตุกองทุนฯอ้างขัดวัตถุประสงค์ แนะให้หาวิธีช่วยเหลือด่วน


รัฐสภา-เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)410 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 19 มีคณะกรรมาธิการกีฬา,ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมกันที่ประชุมมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.การติดตามความคืบหน้าในการจัดหางบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มี น.ส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นายณัฐวุฒิ เรืองเวช รองผู้ว่า กกท.ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์,นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพวัลย์ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าชี้แจง,2.การพิจารณาติดตามปัญหาความล่าช้าการดำเนินการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2562 มี นายสิงห์ปิยะ วิชานนะ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งรับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,3.การพิจารณาศึกษาแนวทางในการยกร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronic Sports (E-Sport) มีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการ ผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้น

สาระสำคัญครั้งนี้เป็นกรณีการเยียวยาหรือช่วยเหลือนักกีฬาอาชีพและกลุ่มนักกีฬามวยที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้บริหาร กกท.- กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มาแล้วหลายครั้งตั้งแต่มีการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 แต่ถูกปฏิเสธการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งอ้างว่าไม่สามารถจะเยี่ยวยานักกีฬาต่อผลกระทบโควิด19 ได้ เนื่องจาก ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดระเบียบ ครั้งนี้คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้สลับกันอภิปรายเพื่อถามถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านพลเมืองหน่วยงานรัฐร่วมกัน โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่า นักกีฬาก็คือมนุษย์เป็นประชาชนคนไทยที่มีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเช่นเดียวกับรัฐบาลที่ทำการเยี่ยวยาพี่น้องประชาชนไปแล้วทั้งประเทศ แต่ทำไมจนถึงขณะนี้กลุ่มนักกีฬาที่เดือดร้อนจึงไม่ได้รับการเยี่ยวยาเช่นกัน

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เมื่อยังไม่มีข้อสรุป จึงขอเป็นมติที่ประชุมขอให้ การกีฬาแห่งประเทศไทย กลับไปตรวจสอบติดตาม คนในแวดวงกีฬาที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาหลงเหลือกี่คน โดยให้ กกท.ทบทวนการขึ้นทะเบียนเพื่อช่วยเหลือนักกีฬาต่อไป ในส่วน กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งยังไม่ชัดว่าจะช่วยเหลือคนในแวดวงกีฬาได้หรือไม่ ก็ขอให้ไปหาช่องทางและนำเอกสารเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนฯ มาชี้แจงอีกครั้ง
“ในจำนวนการเยียวยานักกีฬาที่ได้ทำการขึ้นทะเบียน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักกีฬาอาชีพหรือกลุ่มนักกีฬามวย คาดว่ารวมกันไม่เกิน 3,000 คน ซึ่งข้อมูลจาก กกท.ก็ขาดเงินอีกเพียง 159 ล้านบาท ที่ต้องการให้ทาง กองทุนฯ สนับสนุน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากเลย จึงคาดว่ากองทุนฯ จะหาช่องทางให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยานักกีฬาที่ประสบปัญหาจากผลกระทบโควิด19 ให้ได้ต่อไป” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุด