เลย(ชมคลิป)นักท่องเที่ยวนับพันแห่เที่ยวสกายวอร์ค เชียงคานก่อนเปิดจริงตุลาคม63


วันที่ 12 ก.ค.2563 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปชมบรรยากาศการทดลองเที่ยว”สกายวอร์ค”แลนด์มาร์คแห่งใหม่ อ.เชียงคาน จ.เลย ตั้งอยู่ที่ พระใหญ่ภูคกงิ้ว บ้านท่าดีหมี หมู่ 4 ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ. เลย บริเวณลำน้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ชายแดนไทย-สปป.ลาว ห่างจากตัวเมืองเลย 70 กม.และห่างจาก อ.เชียงคาน 19 กม.บนถนนชายโขง หรือเส้นทางยุทธศาสตร์ ลาดยางการเดินทางสะดวกตลอดเส้นทาง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู บึงกาฬ หนองคาย และ จ.เลย โครงการสนับสนุนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดำเนินการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย ด้วยงบประมาณ 28,698,000 บาท บนความสูงจากแม่น้ำโขง 80 เมตร ความยาว 100 เมตร กว้าง 2 เมตร ส่วนยื่นจากพื้นดิน 80 เมตร.

สกายวอร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเชียงคาน เป็นจุดที่มองเห็นแม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำ 2 สี ที่ชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมดวงอาทิตย์ตกและธรรมชาติแม่น้ำ ป่า ภูเขาทั้งไทยและลาว ที่สวยงามทุกฤดูกาล แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูง ในขณะนี้ เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งไทยและลาว โดยเฉพาะถนนเส้นดังกล่าวนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้หลายแห่งและระยะทางไม่ไกลนัก ของ อ.เชียงคาน ทั้ง ภูทอก แก่งคุดคู้ ถนนคนเดินหรือชุมชนบ้านไม้เก่า ต.เชียงคาน หาดนางคอย และ สกายวอร์ค ต.ปากตม ต่อเนื่องถึงสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว ที่ อ.ท่าลี่ ได้สะดวก อีกด้วย


นายเจษฎาภรณ์ สอนเสียง ผู้ใหญ่บ้านท่าดีหมี เปิดเผยว่า การทดลองเปิดท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบถึงปัญหาข้อติดขัด ซึ่งก็มีอยู่ประมาณ 10 ประเด็นต้องปรับปรุง เมื่อเสร็จทดลองก็จะประชุมใหญ่ทันที ด้านขั้นตอนการท่องเที่ยวเริ่มจากการเดินทางเข้าสู่บ้านท่าดีหมี 2 ก.ม. ถึงจุดจอดรถที่มีสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวภูพระใหญ่บริการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและไทยนะ จากนั้น มีรถบริการขึ้นถึงจุดท่องเที่ยวอีก 1 กม. นทท.จะได้รับบัตรสีเพื่อต่อคิวขึ้นเที่ยว ก่อนเที่ยวให้ไหว้พระใหญ่พระพุทธรูปปรางลีลาประทานพร สูง 19 เมตร จากการทดลองเมื่อวันที่ 5 ก.ค.2563 มี นทท.จำนวนกว่า 3,000 คน และ ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 63 ตาดว่า 3 วันนี้ จะมีนักท่องเที่ยว มากกว่า 6,000 คน การบริหารจัดการโดยชุมชน หมู่บ้านใกล้เคียงแถบนี้ 8 หมู่บ้าน รวมกลุ่มท่องเที่ยวภูพระใหญ่ แบบลงหุ้นขณะนี้มีทุนเรือนหุ้นแล้ว 400,000 บาท จาก 2 ปีที่ดำเนินการมา หุ้นละ100 บาท รายละไม่เกิน 50 หุ้น
ผู้ใหญ่บ้านท่าดีหมี กล่าวอีกว่า จาการทดลองเที่ยว ทราบว่า ได้รับคำติชม และยอมรับ เรื่องห้องน้ำ ห้องสุขาที่น้ำไหลไม่สะดวก เนื่องจากเกิดภาวะแห้งแล้ง ซึ่งนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน และ นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย เข้ามาแก้ไข โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำโขงให้ ส่วนที่จอดรถ 20 ไร่ ทางอบต.ปากตม คุยกับเจ้าอาวาสวัดแล้วตกลงเรียบร้อยรอเพียงทำประชาคมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทาง อบต.ปากตม จะมาปรับพื้นที่ให้ และทาสีองค์พระใหญ่ใหม่ นอกนั้นเป็นประเด็นเล็กๆน้อย สามารถปรับปรุงพัฒนาขึ้นได้ และได้รับความร่วมมือจากกรรมการหมู่บ้านและสมาชิกทั้ง 8 หมู่บ้านของ ต.ปากตม ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฯ และร่วมกันพัฒนาด้วยทั้งการ จัดร้านค้า ร้านกาแฟ อาหาร สินค้า บริการที่พัก เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยวด้วย ส่วนกำหนดเปิดเป็นทางการทางจังหวัดเลยแจ้งว่าต้องให้พร้อมทุกด้าน คาดว่าราวประมาณเดือน ต.ค. 2563 เปิดพร้อมกับอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งเข้าฤดูการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดเลย


ด้านนางสาว วราภรณ์ คลองตรี นักสื่อความหมายท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กรรมการการท่องเที่ยวชุมชน กล่าวว่า ด้านการขนส่งนักท่องเที่ยวขึ้นบนสกายวอร์ค ปัจจุบัน ได้มีการลงทะเบียนรถแล้ว 40 คัน และได้มีการสั่งรถกระบะใหม่ไปแล้ว40 คัน อยู่ในระหว่างตบแต่ง ที่นั่ง เพื่อการบริการนักท่องเที่ยวตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการขนส่ง ขณะทดลองนี้ได้นำรถที่มีในหมู่บ้านมาบริการไปพลางก่อน แต่มีการควบคุมแลโดยชุมชนอย่างใกล้ชิด แต่ต้องขออภัยกับนักท่องเที่ยวทุกท่าน หลังเปิดทดลองให้เที่ยวช่วง 3-4 วันนี้ จะมีการประชุมเพื่อหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงต่อไป

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย