ชมรมคนรักในหลวงศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงปู่สรวง จัดกิจกรรม ปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เป็นประธานในพิธีปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และนายปรีชา ศรีพูน ผู้ประสานงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน หมู่บ้านศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ดร.อมรรัตน์ เชิงหอม รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหารโรงเรียน หมู่บ้านศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก
พระครูโกศลสิกขกิจ กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวง คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และองค์กรเครือข่าย ร่วมกันจัดขึ้น เป็นการเชื่อมคนเชื่อมปลาเชื่อมป่าเข้าหากันเพื่อเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากว่าทั้ง 3 ส่วนนี้ เปรียบเสมือนวงจรสำคัญทางธรรมชาติที่ทำให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันปล่อยกบสู่นา ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ทั้งต้นยางนา ต้นพะยูงและหญ้าแฝกรอบบริเวณธนาคารน้ำวัดไพรพัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้คงอยู่คู่กับแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อคืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน