(ชมคลิป)นอภ.เมืองศรีสะเกษ เร่งสำรวจแก้ไขปัญหาช่วยชาวบ้านขาดแคลนน้ำ จากภาวะฝนทิ้งช่วง-แล้งซ้ำซาก


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หนองตำแย บ้านโนนดั่ง หมู่ 7 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายสุรนนท์ นนทา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองศรีสะเกษ นายสุรชัย มะลิ เจ้าหน้าที่ป้องกัน อบต.หนองแก้ว นายจิรภัทร สมจิตร ประธานกิจการประปา นายสุริยันต์ เขตสกุล ผู้ใหญ่บ้านโนนดั่งและกรรมการหมู่บ้านโนนดั่ง และคณะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านที่แห้งขอด หลังราษฎรได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากภาวะฝนทิ้งช่วง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับประชาชน
นายสมเกียรติ กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่เคยประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติและการขุดเจาะบ่อบาดาลไม่ค่อยได้ผล ดังนั้นอำเภอเมืองศรีสะเกษ จึงมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งระยะเร่งด่วน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ (ปภ.) และศูนย์ ปภ.เขต 13 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสูบน้ำดิบจากลำห้วยแฮด เข้ามาเติมบ่อประปาหมู่บ้านระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
ส่วนแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว อบต.หนองแก้ว จัดทำแผนพัฒนาขุดลอกคลองอีสานเขียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำรับรองฝนอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 300 เมตร พร้อมทั้งเพิ่มขนาดท่อสูบน้ำขนาด 3-4 นิ้ว และเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขึ้น จัดทำระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเข้าเติมช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน และให้ปลัดอำเภอประจำตำบล และกรรมการหมู่บ้านประชุมชี้แจง ราษฎรเพื่อสร้างการรับรู้สร้างกติกาและวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัด

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ รายงาน