ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

วันที่ 18 มกราคม 2565 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่10 นำโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 โอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเครือข่ายโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยพุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ทั้งนี้ ที่ หอผู้ป่วยพุทธสถานพรหมวชิรญาณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มียอดผู้ติดเชื้อพักรักษาตัว จำนวน 154 ราย ในจำนวนผู้ติดเชื้อ ได้มีการแต่งตั้งจิตอาสา แบ่งงาน ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดห้องน้ำ บริเวณหอพักนอน จุดบริการต่างๆ ที่อยู่ภายใจอาณาเขต สร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง